Wielki konkurs

Warunki przetwarzania danych osobowych w internetowej galerii handlowej w zgodzie z GDPR ( polskim RODO)

Obowiązuje od 25.5.2018

Wstęp

Dziękujemy, że korzystasz z usług naszej galerii handlowej ShipGratis.eu. W ramach naszych usług zapewniamy Ci towar z całej Europy i Azji, którego nie znajdziesz tak łatwo nigdzie indziej.

Abyśmy mogli zapewnić Ci dostarczenie towaru zamówionego w naszej galerii handlowej, musimy do realizacji zamówień pozyskiwać i przetwarzać Twoje dane osobowe. Żebyśmy mogli Cię efektywnie informować o nowościach w naszym katalogu produktów, przetwarzamy także Twoje inne dane osobowe za Twoją zgodą. Jednocześnie zawsze dla nas będzie ważna ochrona Twojej prywatności i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Celem tego dokumentu jest przejrzyste wyjaśnienie jak i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a jednocześnie opisanie środków kontroli i możliwości jakie masz do dyspozycji w związku z Twoimi prawami do ochrony twoich danych osobowych.

ADMINISTRATOR

Za „ATELI“ w tych Warunkach oznaczony jest operator internetowej galerii handlowej ShipGratis.eu i jej pozostałych mutacji, firma Ateli, s.r.o., z siedzibą Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Česká Republika, korespondencyjny adres biura: Moravská 854/2, Plzeň.

GDPR / RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych klientów ATELI są wydane w zgodzie z rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 2016/679, o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych General Data Protection Regulation (unijny skrót to GDPR), czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO – polski skrót).

ATELI oświadcza, że dotrzymuje wszelkich postanowień zgodnie z wyżej podanym rozporządzeniem Unii Europejskiej. Przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych są przepisami, które są częścią czeskiego porządku prawnego, włącznie z  odpowiednimi traktatami umów międzynarodowych i prawodawstwa Unii Europejskiej, a które dotyczą ochrony danych osobowych.

Inspektor danych osobowych a wrażliwe dane osobowe

ATELI nie ma wyznaczonego inspektora do ochrony danych osobowych, ponieważ z prawnego punktu widzenia nie jest to wymagane. Nie przetwarzamy ani  nie przechowujemy żadnych wrażliwych danych osobowych ani numerów kart kredytowych.

Zakres działalności ATELI

ATELI jest firmą, która oferuje swoim klientom pośrednictwo dostarczenia towaru od dostawców towaru z EU i spoza EU, przede wszystkim z Republiki Czeskiej i Chin, do czego wykorzystuje swoich podwykonawców.

Zakres oferowanych usług może się z czasem zmienić. W przypadku, że dojdzie do zmiany a nowo oferowane usługi będą miały zasadniczy wpływ na te Warunki, ATELI przeprowadzi aktualizację tych warunków.

Jak dane osobowe, z jakiego powodu i na jaki okres gromadzimy?

Dane osobowe gromadzimy następującymi sposobami:

 1. Utworzeniem konta klienta w celu szybszego zakupu - ze względu na uzasadnione zainteresowanie (logowanie jest możliwe ręcznie, przez facebook, google lub żądanie za pośrednictwem ticketów, e-mailem lub telefonem) - do usunięcia konta.
 2. Dobrowolne zgłoszenie do odbierania konkursowego newsletteru - z powodu uzasadnionego zainteresowania, czyli włączenie do konkursowego newsletteru, na czas nieokreślony dla ewentualnej kontroli UODO
 3. Odesłaniem zamówienia - w związku z realizacją umowy o pośrednictwo w sprzedaży - przechowujemy dane min. przez 10 lat dla ewentualnej kontroli urzędu skarbowego.
 4. Opłaceniem zamówienia - z powodu uzasadnionego zainteresowania - dane przechowujemy min. przez okres 10 lat w przypadku ewentualnego przedłożenia urzędowi skarbowemu.
 5. Wysłaniem zapytania na nasz e-mail lub za pośrednictwem helpdesk (ticket i odpowiedź na ticket)  - z powodu uzasadnionych interesów przechowujemy przez okres min. 10 lat do ewentualnych kontroli UOK, UODO
 6. Wysłaniem recenzji do produktu - z powodu uzasadnionego interesu - otrzymanie informacji zwrotnej o produkcie i możliwości opublikowania takiej recenzji do czasu usunięcia recenzji na żądanie
 7. Wysłaniem komentarza do dyskusji o produkcie - z powodu uzasadnionego interesu - uzyskanie informacji zwrotnej o produkcie i możliwość opublikowania takiego komentarza do czasu usunięcia komentarza na żądanie
 8. Wysłaniem oceny klienta dotyczącej naszych usług - z powodu uzasadnionego interesu - uzyskanie informacji zwrotnej o naszych stronach i możliwości opublikowania takiego komentarza do czasu usunięcia oceny na żądanie
 9. Wysłanie reklamacji produktu - z powodu uzasadnionego interesu przechowujemy na okres min. 10 lat dla ewentualnej kontroli UOK, UODO
 10. Ocena odpowiedzi na Twój  ticket - z powodu uzasadnionego interesu przechowujemy na okres min. 10 lat do ewentualnej kontroli UOK, UODO
 11. Zadzwonieniem na naszą infolinię -  z powodu uzasadnionego interesu przechowujemy na okres min. 10 lat do ewentualnej kontroli UOK, UODO
 12. Wizytą i korzystaniem z webu - analityka, pomiary pixele - na okres niezbędny (30 dni) i dłużej do celów analizy odwiedzin, funkcyjności stron, pomiaru efektywności kampanii reklamowych, czyli z powodu uzasadnionych interesów.

Jakie dane osobowe przechowujemy?

Dane osobowe przechowujemy następującymi sposobami:

 1. Utworzeniem konta klienta - Imię, Nazwisko, Data urodzenia (podczas logowania z facebookiem, w pozostałych wypadkach nieobowiązkowe), Adresowanie (płeć), Google ID (przy logowaniu kontem Google), Facebook ID (przy logowaniu Facebookiem)
 2. Dobrowolne zgłoszenie do odbioru konkursowego newslettera - e-mailowy adres, imię, nazwisko, płeć, IP adres zalogowania i wylogowania odbioru
 3. Wysłaniem zamówienia - dane do faktury, adres doręczenia, Imię, Nazwisko, Email, Numer telefonu, Data urodzenia ( nieobowiązkowa, poza logowaniem przez facebook), Zwrot grzecznościowy (płeć)
 4. Zapłaceniem zamówienia - numer konta bankowego, adresu paypal konta, ostatnie cztery numery karty płatniczej, jeżlei jest podana w bankowym wyciągu, szczegółowych numerów kart płatniczych nie zapisujemy ani nie przetwarzamy
 5. Wysłaniem zapytania na nasz  e-mail lub za pośrednictwem helpdesk (ticket  odpowiedź na ticket) - Imię, nazwisko, Email lub ID zalogowanego klienta, pytanie, wybrany załącznik do pytania
 6. Wysłaniem recenzji o produkcie - Nick, ID klienta, ocena komentarza, wybrany obrazowy załącznik do recenzji
 7. Wysłaniem komentarza do dyskusji o produkcie - Imię i nazwisko, Email, Tekst komentarza
 8. Wysłaniem oceny klienta dotyczącym naszych usług - Imię i nazwisko, Email, Tekst komentarza
 9. Wysłanie reklamacji towaru - numer konta podany przy reklamacji, dane osobowe podane przy reklamacji, adres do zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym
 10. Ocena odpowiedzi na Twój ticket - numer tiketu, zadowolenie, IP adres, ocena słowna
 11. Zadzwonieniem na naszą infolinię - data i czas rozmowy, przepis najważniejszych informacji z rozmowy, numer zamówienia
 12. Wizytą i korzystaniem z webu - cookies, więcej informacji tutaj

W jakim celu dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy wyżej podane dane do tych celów:

 1. Dla podstawowych funkcji koszyka, konta klienta, marketing, remarketing, tracking kanałów sprzedazy, ro esenciální funkce košíku, zákaznického účtu, marketing, remarketing, tracking prodejních kanálů, konwersyjne  cookie do analizy kanałów sprzedazy, analityczne funkcje (przede wszystkiem cookie)
 2. Do zrealizowania zamówienia, celów podatkowych, możliwości przyszłej reklamacji towaru i następnie możliwości dołożenia raportów urzędowm państwowym i organom kontroli (adres, telefon, e-mail, dane do faktury)
 3. Indywidualne oferty - życzenia urodzinowe, imieninowe (cookies, data urodzenia)
 4. Marketingowe cele - konkursowy  newsletter (adres e-mail)
 5. Części stron i informacja zwrotna dla pozostałych odwiedzających (dane włożone do recenzji, produktowych dyskusji)
 6. Do przyszłej komunikacji i historii zamówień (tikety)

Twoje prawa i preferencje

 1. Prawo do dostępu - możesz się z nami skontaktować kiedykolwiek, abyśmy Ci udzielili informacji, które dane o Tobie przetwarzamy, u rejestrowanych klientów ta opcja będzie dostępna w administracji Twojego konta w sekcji GDPR
 2. Prawo do poprawy - możesz od nas zażądć zmiany lub aktualizacji danych osobowych, jeż czy niepełne
 3. Prawo do wymazania - możesz nas kiedykolwiek zażądać, żebyśmy usunęli dane osobowe
 4. Prawo do ograniczenia - prawo żądania, żebyśmy czasowo lub trwale przestali przetwarzać Twoje dane osobowe lub ich część
 5. Prawo do podania sugestii -możliwość wniesienia wniosku przeciw temu, żebyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe z powodów dotyczących konkretnej sytuacj, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego
 6. Prawo do przenoszenia danych - prawo do zażądania kopii Twoich danych osobowych w formie elektronicznej i prawo do przekazania tych danych osobowych do wykorzystania w ramach usługi innej strony.
 7. Prawo nie bycia przedmiotem automatycznego decydowania – prawo nie bycia przedmiotem decydowania założonego jedynie na automatycznym decydowaniu, włącznie z profilowaniem, jeżeli dana decyzja miała na Ciebie prawny skutek lub prowadziła do powstania podobnie znaczącego skutku.

Przechowywanie i usuwanie danych

Dane osobowe zostawimy sobie tak długo, jak jest to potrzebne, żebyśmy mogli zagwarantować doręczenie towaru przez dostawcę i następnie serwis, oraz do uprawnionych i podstawowych celów handlowych, jak np. zachowania wydajności portalu handlowego, podejmowania decyzji biznesowych o nowych funkcjach i ofertach na podstawie danych, wypełnianie naszych prawnych obowiązków i rozwiązywania sporów. Niektóre dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, do kiedy będziesz użytkownikiem portalu  ShipGratis.eu . Do nich należą np. dane na kocie klienta.

Na Twoją prośbę usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe tak, aby Cię już nie identyfikowały, chyba że jesteśmy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do zachowania pewnych danych osobowych, włączając w to nastepujące sytuacje:

 • Jeżeli w związku z Twoim kontem istnieje nierozwiązany problem, jak na przykład niezrealizowane zamówienie, reklamacja, nierozwiązany problem w tickecie czy z UOK lub innym kontrolnym organem, lub nierozwiązany spór sądowy lub prawo, niezbędne dane osobowe zachowamy aż do jego rozwiązania.
 • Tam, gdzie jest wymagane, żebyśmy zachowali dane osobowe na podstawie prawnego, podatkowego, audytowego lub ksiegowego obowiązku, zachowamy niezbędne dnae osobowe przez okres wyznaczony obowiązującym prawem i/lub
 • Tam, gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy biznesowe, takie jak zapobieganie oszustwom lub utrzymanie bezpieczeństwa naszych użytkowników.

Linki

Możemy wyświetlać treści, które prowadzą na strony osób trzecich. Nie niesiemy odpowiedzialności za postępowanie stron trzecich ani nie mamy nad nimi kontroli. Jeśli klikniesz w  link strony trzeciej (zazwyczaj film na youtube), pamiętaj, że rezygnujesz z korzystania z portalu , a dane osobowe, które podasz, nie będą już objęte niniejszymi Zasadami. Prosimy zapoznaj się z warunkami ochrony danych osobowych tych firm, w celu uzyskania informacji, o tym jakim sposobem gromadzą i przetwarzają Twoje dane osobowe.

 

Bezpieczne przechowywanie twoich danych osobowych

Mamy obowiązek chronić dane naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żaden system nie jest całkowicie bezpieczny. Wprowadziliśmy różne zasady, w tym pseudonimizację, szyfrowanie, dostęp i przechowywanie, które zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi i niepotrzebnemu przechowywaniu danych osobowych w naszych systemach.

Ochronę konta użytkownika zapewnia hasło, dlatego zalecamy używanie unikatowego i silnego hasła, ograniczenie dostępu do komputera i przeglądarki oraz wylogowanie po opuszczeniu portalu.

 

Zmiany tych Warunków ochrony danych osobowych

W tych warunkach możemy wyjątkowo przeprowadzać zmiany.

Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany tych Warunków, poinformujemy Cię o tych zmianach w zależności od danych okoliczności np. formą dobrze widocznego ostrzeżenia lub za pośrednictwem e-mailu. Możemy Cię poinformować także przed zmianami.

 

Dlatego nie zapomnij tego ostrzeżenia przeczytać uważnie.

 

Dane kontaktowe

W przypadku, że masz pytanie czy prośbę dotyczącą Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się na helpdesk

Helpdesk

Lub pisemnie na korespondencyjny adres ATELI (administratora Twoich danych osobowych):

Ateli, s.r.o.

Moravska 854/2

312 00 Plzeň

Česká republika

 

Przetwarzający dane osobowe

Firmy doręczające

 • Czeska Poczta s.p. i Polska Poczta (w zakresie niezbędnym do udanego doręczenia przesyłki, czyli typowo cały adres doręczenia, telefon, e-mail)

Dostawcy

 • STYLCO Czechia s.r.o. (w zakresie niezbędnym do udanego doręczenia przesyłki,czyli typowo cały adres doręczenia, telefon, e-mail)
 • SOUNDASIA (CHINA) TECHNOLOGY CO.,LTD (w zakresie niezbędnym do pomyślnego dostarczenia przesyłki, zwykle cały adres dostawy, telefon, e-mail)

Marketing, reklama

 • Facebook Ireland Ltd (cookies, analityka)
 • Google Ireland Ltd (cookies, analityka)
 • Seznam.cz, a.s. (cookies)

Rozwój, utrzymanie, hosting

 • ATELI Development, s.r.o. (w zakresie niezbędnym do rozwoju i utrzymania systemu, rozwiązywaniu nadstandardowym żądaniom klientów, analizy problemów itp.)
 • VSHosting s.r.o. (w zakresie niezbędnym do rozwoju i utrzymania systemu)
 • WEDOS Internet, a.s.(w zakresie koniecznym do rozwoju i utrzymania systemu)