Wielki konkurs

Instrukcje od odprawy celnej przed Urzędem Celnym

Instrukce do odprawy celnej Pokyny pro celní řízení

 

1. Kiedy jest powód do odprawy celnej przesyłki?

 1.1 Jeżeli zamówicie towar to może przejść odprawą celną tylko wtedy kiedy zamówienie ma wartość większą niż 88 zł. Z praktyki już wiemy, że zamówienia o wartości 88 - 240 zł podlegają wybiórczo odprawie celnej i są celnie rozpatrywane w mniej niż 0,1% przypadków. Klientom którzy nie chcą przechodzić przez odprawę celną, zalecamy rozdzielić towar na kilka mniejszych zamówień.

2. Jakie dokumenty potrzebne są do bezproblemowej odpravy celnej?

 2.1 Jeżeli przesyłka będzie zatrzymana do odpravy celnej, będziecie automatycznie pisemnie wezwani do Pocztą Polską do dostarczenia potrzebnych dokumentów. Dowód zakupu znajdziecie u każdego pojedyńczego zamówienia w sekcji Moje konto. Dokumenty nie są dostarczone w drukowanej formie w przesyłce z towarem, trzeba więc dokument wydrukować lub skopiować. Drugi dokument , który może wymagać Oddział Celny i Pocztowy w Warszawie jest dokument o zapłaceniu, ew. wypis płacenia. Do tego celu wystarczy print screen z bankownictwa internetowego lub kwitek z przekazu pocztowego. Ostatnim dokumentem  jest pełnomocnictwo udzielone Poczcie Polskiej która będzie was zastępować w odprawie celnej. Pełnomocnictwo otrzymacie wraz z prośbą o dostarczenie potrzebnych dokumentów. Pełnomocnictwo wystarczy wypełnić i podpisać (może być potrzebny zatwierdzony podpis). Sposoby jak dokumenty dostarczyć Oddziałowi Celnemu i Pocztowemu w Warszawie są dwa, pocztą lub emailem. W celu szybszego załatwienia sprawy lepiej jest użyć drogę elektroniczną, niemusicie nic drukować a umowę o zastąpieniu wystarczy zeskanować. Emailowy adres i adres doręczenia na który trzeba wysłać dokumenty podany jest w wezwaniu.

3. Jakie komplikacje mogą powstać?

 3.1 Jeżeli będą dotrzymane powyższe rady, nie miałoby dojść do żadnych komplikacji. Jeśli by pomimo tego nastały problemy, nie wahajcie i kontaktujcie nas za pośrednictwem serwisu klienta,chętnie wam poradzimy.

4. Jak długo trwa odprawa celna?

 4.1 Sama odprawa celna jest często kwestią  2-3 dni. Do największego opóźnienia dochodzi w okresie od decyzji o odprawie celnej do doręczenia wezwania o doręczeniu dokumentów przez Kupującego. Liczyć się trzeba z okresem 5-10 dni roboczych. Zależy też od ilości przesyłek na poczcie, w okresie‚ Świąt Bożego Narodzenia  i innych świąt  może dojść do opóźnienia.

5. Jakie opłaty mogą powstać w związku z odprawą celną?

 5.1 Jeżeli Urząd Celny uzna że trzeba załacić cały dług celny to są dwie opłaty -VAT i CŁO. Na nami oferowany towar , w przypadku odprawy celnej, wiąże się podstawowa stawka podatku VAT, CŁO jest różne wg. produktu. Ostatnią opłatą jest opłata za odprawę celną poczcie której udzielicie pełnomocnictwo. Opłta ta jest 15,6 (wyjątkowo 28 zł)

6. Jaki jest stosunek galerii zakupów ShipGratis.eu a czy można wamagać odszkodowanie za poniesione opłaty?

 6.1 Ponieważ szanujemy naszych klientów, oferujemy pomoc i przy płaceniu opłat powstałych przy odprawie celnej. Jeśli przesyłka (do wartości 240 zł) podległa ocleniu a powstał dług celny, zapłacicie go przy przejęciu przesyłki. Zapłaćcie go a wymiar celny następnie zeskanujcie, wytwórzcie kupon w naszym serwisie klienta, jako Przedmiot pytania napiszcie      'Kompensacja długu celnego' a jako kategorię 'KDC'. Zeskanowany celny wymiar załączcie w formacie .jpg. Musi być wypełniony numer zamówienia, w innym przypadku nie będzie uznanaprośba o zwrot opłat. Będą zwrócone opłaty za CŁO i VAT  w formie kuponu rabatowego, o wartości długu celnego na dalszy zakup. Opłatę za załatwienie przez pocztę zwracamy do kwoty 28 zł, inne koszty nie zwracamy.Rekompensata jest możliwa tylko za pośrednictwem kuponu rabatowego na dalszy zakup.